Vi är alla människor

I samtal med några vänner kom vi att tala om det här med livet och rädslor. Vi hade det gemensamt att vi tidigare trodde att vi inte var rädda för något och längre fram har vi insett att vi visst har varit rädda. Rädda för att inte duga, inte räcka till eller för att göra fel. llska …