En ofrivillig livsstilsförändring

Jag skriver nu och då om livsstilsförändring. En sådan kan vara frivillig eller ofrivillig. Phil Hansen talar här om en ofrivillig livsstilsförändring. Han ville arbeta med att skapa konst, men på grund av en nervskada i händerna var det omöjligt för honom att hålla i en penna och dra ett kontrollerat streck. Se detta TED-talk där …